Til informasjon er det opprettet en FB side for informasjon om prosjektet vårt på Farvannet.

Den heter «Pistolbanene på Farvannet»