På denne siden vises informasjon fra Facebook

Byggekomite for bygging av pistolbaner på Farvannet har mottatt tilbud på utsprenging , planering av tomt samt bygging av voller .Tilbud er mottatt fra 5 anerkjente entrepenører som er innenfor den kalkyle som er satt for prosjektet . En vil nå kvalitetssikre tilbud før inngåelse av kontrakt med den som får anbudet . Anleggsperioden er satt til 3 mnd fra inngått kontrakt . Vi vil gi utfyllende opplysninger når vi er klar for byggestart . ... See MoreSee Less

Snart skal også vi spikre opp slike skilt ... See MoreSee Less

Koordineringsmøte med DFS , KJFF og byggekomite på Farvannet i kveld ... See MoreSee Less

Pistolbanene på Farvannet har oppdatert forsidebildet sitt. ... See MoreSee Less

Stor forandring i dag ... See MoreSee Less