Kontingenten for 2017 blir vedtatt på årsmøtet i februar 2017.