Styret i Kristiansand Garnisons Pistolklubb for 2018 er