KGP har i styremøte i kveld, besluttet å sette dynamisk gruppe som innaktiv, formelt vil styret fremme forslag til årsmøte medio februar, om at dynamisk gruppe blir avviklet. Så pr. i dag er det ikke lenger noen dynamisk gruppe i KGP.
De som vil fortsette å skyte dynamisk, eller som har ervervet våpen til dette formålet, må derfor melde seg inn i en klubb som driver med dynamisk skyting. Og da er Kristiansand Sportskyttere et godt alternativ.
Avtalen med KGP innebærer at (KSS), beholder hula og alle tidligere dynamisk gruppes aktiva, vederlagsfritt.