Neste sikkerhetskurs blir tirsdag 22 August (uke34) , varer 10 uker.

Vi tar sikte på å arrangere 2 kurs i året og det settes en grense på 7 deltagere pr kurs