Oppmann er Thomas Furuseth og banemester er Trond Eidem.

Styret er glad for at disse viktige funksjonene er kommet på plass.