Kristiansand Pistolklubb (KPK) og Kristiansand Garnisons Pistolklubb (KGP) hadde 29 mars 17 et møte for å se på felles aktiviteter, og samordne drift av skytebane i Gimlehallen på best mulig måte. Videre var prosjekt Farvannet et tema som var aktuelt. Her vil byggekommiteen orientere begge styrene i nærmeste fremtid, og etter det vil klubbene orientere sine medlemmer om status. KGP vil benytte hjemmesiden til dette formålet. se www.kgpk.no

Begge klubbene er enige om å fortsette den gode tonen fra første møte og vil prioritere felles aktiviteter fremover.