Til KGP medlemmer.

I februar 2018 er det nytt årsmøte i KGP, og i den forbindelse har valgkomiteen begynt sitt arbeide med mulige kandidater til posisjoner i styret.

Har du lyst til å stille som kandidat til et styreverv, eller har du forslag til kandidater, så er du velkommen til å sende en epost til:

ox@seaspray.no

innen onsdag 13. desember 2017.

Hilsen valgkomiteen.