Da er bruk av pistolbanen på Kjevik i 2018 fordelt etter registrert behov.
Dersom det skulle komme tjenestlige behov fra Forsvaret eller fra Politiet, vil frivillige foreninger vike for dette.
Ellers vil prosedyre for bruk bli som tidligere mht registrering av skyteledere og inn og utpassering av leir, samt for utkvittering av nøkler til banen.

Link til oversikt finner du her