Vi arrangerer sikkerhetskurs i januar 2018.

Kurset består av en teoridel og en praktisk del. Teoridelen gjennomføres tirsdag 9. januar. Praktisk del starter onsdag 10. januar. Informasjon
om dette gis på teorikurset.

Alle som skal starte med pistolskyting og ikke har sikkerhetskurs, må
gjennomføre dette.

Litt praktisk informasjon:
Kurset avholdes i Gimlehallen og starter kl 18:00. Oppmøtested er ved hovedinngangen.
Pris for kurset: kr 1500,- og betales til kursholder på teorikurset. Vi
tar kort og dere kan benytte VIPPS.
Ta med legitimasjon.

NB! Det er satt en nedre aldersgrense på 18 år. Det finnes unntak, men
det må klareres med oss.

Teorikurset regnes med å vare ca 2 timer.

Det er mange som ønsker å delta på kurset for å begynne å skyte hos oss. Vi har en begrensning på ca 10 plasser.

Kursmateriell sendes på e-post til dere som skal på kurset.

For påmelding send e-post til: nestleder@kgpk.no