Årsmøtet for Kristiansand Garnisons Pistolklubb
blir tirsdag 27. februar 2018 kl 19:00
på Scandic Sørlandsparken.

Saker til årsmøtet sendes til post@kpgk.no innen 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet ble annonsert i Fædrelandsvennen 16. januar 2018.