Innledning

Styret har vedtatt en prøveordning med å flytte tidspunktet for nybegynnertrening.

Bakgrunn

Klubben har vakter i Gimlehallen hver onsdag mellom 17:30 og 19:30. Hensikten med vaktordningen er å holde hallen åpen samt tilby utleie av klubbvåpen og ammunisjon til medlemmene.

I denne perioden er det også nybegynnertrening fra kl 18:00 til 19:30. Det betyr at effektiv trening for andre medlemmer i dette tidsintervallet er mellom 17:30 og 17:55.

Vedtak

Styret har vedtatt at nybegynnertreningen flyttes med en time til 19:00 – 20:30. Det vil da være 1t 30m etter denne som andre medlemmer kan disponere til egentrening.

Dette iverksettes onsdag 21. mars 2018.

Mvh

Styret

Kristiansand 16. mars 2018

2018-03-26 Skytetider

Se også siden  Skytetider