Medlemskort for Norsk Svartkruttunion 2018-2019 er ankommet klubben. Disse plasseres i våpenskap, Gimlehallen.