Beklageligvis måtte stevnet mandag 30.04 avbrytes grunnet teknisk feil med vendeanlegget. Vi arrangerer nytt stevne mandag 07.05 kl. 17-19, og de som måtte avbryte sist vil bli prioritert for start kl. 17 slik at de kan få fullført stevnet/programmet.

Nye deltakere er selvfølgelig velkomne til å delta. For nye vil det være tidsnok med fremmøte kl. 17:30.

Vi må på grunn av dette også uke 19 (neste uke) sette av tid til nybegynnere på onsdagen. Vær oppmerksom på klokkeslett denne gang, nybegynnere skal skyte onsdag 09.05 kl. 18:30 til 20:00.

Hilsen leder.