Medlemskontingenten for 2018 har forfalt, og det er dessverre enda en del som ikke har betalt denne, noe styret synes er beklagelig.

Vi ber om forståelse for at trenere og standplassledere vil ta stikkprøver og be om forevisning av medlemskort for 2018 under trening i Gimlehallen.

Medlemskontingent skal betales via Min Idrett, og medlemskort vil bli tilgjengelig så snart betaling er registrert.

https://minidrett.nif.no/

Trenger du hjelp til dette kan du sende epost om dette til kasserer Tor Christian Søndergaard på kasserer@kgp.no .

Styret i KGP.