I dag mottok vi rammetillatelse for etablering av pistolskytebane og standplassbygg på Farvannet. Da er det klart for at entrepenør går i gang med grunnarbeidet.

For styret, Thomas Aanundsen.