Som mange alt har fått med seg så er rammesøknad og igangsettelsessøknad for grunnarbeider godkjent. Holbæk Anlegg AS som vant anbudsrunden er kontaktet, men de trenger forståelig noe tid til å samle mannskap. Dette grunnet forsinkelser med å få tillatelser. Antatt oppstart uke 32.

Alle (3) tippemiddelsøknader ble godkjent 05.06.2018. 2.574.000NOK + 1.645.000NOK + 1.490.000NOK = 5.709.000NOK!  Fantastisk.

Etter befaringen som Pistolbanekomiteen og styremedlemmer hadde til skytebanen i Larvik, ble man klar over at noen av våre løsninger og tegninger burde revideres. Spesielt med hensyn til optimalisering av innearealet som blant annet skal inneha teknisk rom, skiveverksted, kjøkken, kiosk, bod, sekretariat og et areal for påmelding til stevner.

Det er også bestemt at det skal støpes betongdekke for skiveanleggene på både 25 meters og 50 meters banene.

Pistolbanekomiteen må tegne inn ett ekstra toalett da det er krav til at kjøkkenpersonale skal ha et eget toalett.

Det blir to kasuner med sikkerhetsdører, et til hver klubb. Dette blir bygget som ett rom, men det settes innvendig skillevegg.

For de som ikke vet det er en kasun et lagersted, som regel for våpen, som regnes for å være svært innbruddssikkert, den har forsterkede murvegger, solid ståldør og solid låsesystem.

Det er også bestemt at det skal monteres rulleporter med elektrisk styring foran standplassene, tilsvarende det som var brukt i Larvik. Vi skal også ha samme skytebenker som i Larvik.

Det blir spennende å følge dette fremover, vi kommer til å få et fantastisk flott anlegg det er sikkert.

Pistolbanekomiteen gjør en kjempeinnsats.

Hilsen styret.