Onsdag 20. juni blir siste treningsdag i klubbregi før skoleferien. Vi starter opp igjen onsdag 22. august. Trenere og vakter har fri fra forpliktelser i dette tidsrommet og det blir ingen organisert trening.

Erfaringsmessig vil det ofte være folk til stede i hallen på mandager og onsdager likevel, men det kan ikke forventes at disse har adgang til å låse ut våpen og ammo. Ønsker du å leie våpen og/eller kjøpe ammo må dette i tilfelle avtales med noen som er tilstede og har adgang til safen.

Ved behov for klubbvedlegg til våpensøknader i dette tidsrommet må medlemmene undersøke om noen med fullmakt til utfylling og signering er tilgjengelig, men dette kan ikke påregnes.

Styret, oppmenn og trenere ønsker alle medlemmene en god sommer.