I forbindelse med at KPK og KGP fremover skal ha felles skivemateriell, felles inntekt på salg av brukt messinghyls i Gimlehallen og felles kaffe/kaffemat, ble det på siste styremøte diskutert om det fremdeles var nødvendig at begge klubbene skulle ha sin egen oppmann for bane/felt. Vi synes vi er inne i et bra spor mht samarbeid klubbene imellom, vi konkluderte med at en felles oppmann er tilstrekkelig.

Vi kontaktet formann og baneoppmann i KPK, de var enige, og oppmann bane i KPK, Darren Collum sa seg villig til å påta seg dette vervet.

Det er opprettet en felles konto som kassererne i begge klubbene har tilgang til. Videre skal det nå foretas en opptelling av de to klubbenes skivebeholdning for å se om balansen på beholdning mellom klubbene er akseptabel.

Det planlegges innkjøp av et nytt skiveskap som skal plasseres inne i banelokalet, dette vil gjøre tilgang lettere, men skyteleder vil også ha litt bedre kontroll for behov og forbruk, det er i dag et relativt høyt forbruk og vi tror at skivene kan utnyttes bedre.

Oppmann bane/felt i KGP, Jarle Storbukås er underrettet om dette, og vi takker han for sin innsats.

Hilsen Styret