Som de fleste aktive og nye skyttere er klar over, har det den senere tid vært meget lang behandlingstid for våre våpensøknader. Noen søkere har fått beskjed om at behandlingstiden for tiden er 3-4mnd, noe som jo ikke er greit, hverken for søker eller for saksbehandler på våpenkontoret/forvaltningen hos Politiet i Agder. Dette bunner åpenbart i ressursmangel, og det er gjort meg kjent at i forhold til enkelte andre politidistrikter som Agder kan sammenliknes med, så er “vårt” kontor underbemannet.

Jeg har i dag vært i dialog med seksjonsleder på forvaltningen hos politiet i Agder, Tom Eklund. Hensikten var å få informasjon om hvorfor behandlingstiden er så lang, og også om vi som klubb/klubbstyre kunne bidra til at de kunne få tilført mer ressurser.

Eklund synes det er hyggelig med positive/konstruktive innspill, og sier intensjonen ved forvaltningen nå er en markant kortere behandlingstid for våpensøknader. Videre sier han at han allerede hadde satt inn ressurser, det skal innen kort tid ansettes to nye personer som skal jobbe med dette. Når ferieavviklingen ved våpenkontoret er over, regner han med at behandlingstiden vil være ca. 6 uker, og målet deres er å komme under 1 måneds behandlingstid i løpet av høsten.

På riksplan skal våpenforvaltningen og ressurser til dette behandles i Stortinget tidlig i høst, det er flagget høyt at det er ressursmangler som gjør at forvaltningen hos politiet ikke kan betjene sine kunder på en tilfredsstillende måte.

Sommerhilsen fra
Thomas Aanundsen, leder KGP.