Det har vært skikkelig kleint inneklima i sommer. Har nå vært i kontakt med Idrettsetaten i KRS kommune, og vakthavende tekniker bekreftet min mistanke om at ventilasjonen i Gimlehallen er skrudd ned til et minimum i ferien. Dette skjer automatisk hvis det ikke er forhåndsmeldt aktivitet fra klubbene. Han skulle sørge for å få satt ventilasjon opp til full funksjon allerede i dag tirsdag.
Vi beklager at dette ikke er gjort før, vi hadde ingen informasjon om dette, og får huske på dette til neste år.
Og så gleder vi oss til bedre luft fremover.
Hilsen Thomas Aanundsen, leder KGP.