Prosjektleder Leif Robert Sakariassen har vært i kontakt med Holbæk Anlegg i dag.
Dette er Holbæk Anleggs plan nå; det blir fysisk oppstart ca. 20.08. Da kommer en stor gravemaskin og begynner å legge om bekken samt renske en god del av fjellet der det skal bores og sprenges. Borerigg komme i slutten av uken påfølgende uke, altså uke 35.
Sist informasjon ble sendt ut ble det informert om at planlagt oppstart skulle skje uke 32. Vi må har forståelse for at det det blir noen forskyvninger, entreprenøren måtte omdisponere mannskaper og maskiner på grunn av sent svar på søknad fra kommunen, det har vært stor skogbrannfare osv.
Nå kan vi glede oss over at noe konkret er på gang, dette blir stas.

Thomas Aa.