Nå er vi i gang folkens. I går torsdag 16.08.2018 ble det holdt et oppstartsmøte med representanter fra entreprenøren, Holbæk Anlegg AS (heretter HA) og to representanter fra Pistolbanekomiteen. Det ble en befaring i terrenget, og kart og planer gjennomgått, det er viktig at kart og plantegninger stemmer med terrenget nå.

Tilstede; Frode Øien KGP representant i Pistolbanekomiteen, prosjektleder Pistolbanekomiteen Leif Robert Sakariassen, Erik Omdal, maskinfører HA, Andreas Høigilt, daglig leder HA og Øyvind Viksnes, anleggsleder HA. Undertegnede var bare med av egen interesse og for å formidle begivenheten.

Allerede i dag fredag 17.08 vil den første 50 tonns gravemaskinen være på plass, det kan sågar være at graving og rensing på veitrasé like ved 100 meters banen vil påbegynnes.

Fra venstre, Frode Øien, Leif Robert Sakariassen, Erik Omdal, Andreas Høigilt og Øyvind Viksnes.

Denne bekken må legges om.

Skikkelig blaut var det også.

Hilsen Thomas