Ett av valgkomitéens medlemmer ba om å bli løst fra sitt verv, og nå trenger klubben et nytt varamedlem i komitéen.

Komitéens arbeid er veldig viktig for å sikre at styrer som velges på årsmøtene er representative for hele klubben.

Derfor håper vi at kanskje du kunne tenke deg å være det nye medlemmet i valgkomitéen?

For ordens skyld, medlemmer av sittende styre eller kandidater som stiller til valg på neste årsmøtet kan ikke sitte i komitéen.

Om du er interessert eller ønsker mer informasjon før du bestemmer deg, så kontakt Morten Berg

Telefon: 90639495
Epost: Berg80@gmail.com