Sprengningsarbeidet er nå ferdig, og så langt ser det ut som det er grei balanse mellom tilgjengelig masse og massebehov.
Holbæk Anlegg AS har tilbudt oss knust asfalt som topplag på veien, noe som er akseptert av Pistolbanekomitéen. Dette vil begrense støv fra veien i tørre perioder, og det vil gi et godt grunnlag for eventuell senere asfaltering.
Det skal også bores etter vann i nærmeste fremtid.

Pistolbanekomitéen jobber nå intenst med å ferdiggjøre alle tegninger og dokumenter som skal til for å innhente anbud på bygningene, disse er forventet ferdig i løpet av uken.

Forhåpentlig kan byggearbeid påbegynnes om ca. 3 uker, det er litt avhengig av hvilken entreprenør/byggefirma som blir tildelt oppdraget.

Hilsen Thomas Aa.