Det har vært jevn fremdrift med grunnarbeid på skytebanen. Det er utført graving av grøft og nedlegging av rør for strøm og fiberkabler fra den store parkeringsplassen forbi standplass ved 100 meters banen og ned til tomt for standplassbygg for pistolbanen. Videre er det utført finplanering med subbus som foreløpig toppdekke i baneområdet og syd for vollene.

Brønnboring er planlagt påbegynt uke 45, og det skal påbegynnes arbeid med utslippsledninger, kummer og spredegrøfter i forbindelse med dette.

Det skal snart støpes fundamenter for skiveanleggene og dette arbeidet skal etter planen påbegynnes i uke 46.

Som sikkert mange har fått med seg så var det anbudsbefaring for standplassbygg tirsdag denne uken. Det er sendt ut forespørsel til 5 entreprenører, og de har frist til 20. november for å komme med tilbud.

Det er skikkelig gøy å følge med på det som skjer der ute og vi har noe å se frem til.

Nedenfor ser dere gjeldende plantegning for standplassbygget som har en grunnflate på 574 m2.

På vegne av styret, Thomas Aa.