I februar 2019 er det nytt årsmøte i KGP, og i den forbindelse har valgkomiteen begynt sitt arbeide med mulige kandidater til posisjoner i styret.

Har du lyst til å stille som kandidat til et styreverv, eller har du forslag til kandidater, så er du velkommen til å sende en epost til:
berg80@gmail.com

Eller du kan ta kontakt med en av valgkomiteens medlemmer.