Jeg skrev i forrige innlegg om parkering at mer informasjon skulle komme før det ble innført parkeringsavgift på parkeringsplassen mellom Gimlehallen og KKG. Dette har ikke skjedd, klubbene som bruker hallen har ikke blitt underrettet på noen måte, men nå er det altså innført parkeringsavgift hele døgnet.

Fra 07:00 – 17:00, kr 10 for hele perioden.

Øvrige tidspunkt kr 10 per time.

Forstå logikken den som kan.

Dette mener jeg er urimelig og jeg betrakter dette som en ekstra treningsavgift, det igjen virker negativt inn på frivillig arbeid og trening. Det vil sannsynligvis også undergrave det sosiale før og etter trening.

Kristiansand Kommune/Idrettsetaten har ikke noe med dette å gjøre, det er Vest-Agder Fylkeskommune som eier parkeringsplassen og som har gått i kompaniskap med Europark. Jeg snakket med ansvarlige hos fylkeskommunen, og han skulle på nytt se på saken.

Videre kontaktet jeg leder av Idrettsrådet i kommunen, vedkommende der var helt klar på at dette var negativt for aktivitet og det frivillige arbeidet som blir lagt ned i Gimlehallen, og det gjelder jo mange klubber og brukere. Han oppfordret meg til å ta dette rett til pressen for å få ansvarlige og politikere på banen så fort som mulig.

Jeg har kontaktet pressen, så får vi se hva som skjer videre.

Inntil videre, husk å betale! Du må regne med et stort gebyr om du glemmer dette.

Jeg anbefaler dere å laste ned EasyPark appen til mobilen og betale via den. Da har du fortløpende kontroll med gjenstående tid, og du kan da stanse betaling om du for eksempel skulle lagt inn en time for mye.

Hilsen Thomas Aanundsen