Som pistolklubb har KGP en lang og god historie, som strekker seg helt tilbake til 1949. I september 2019 fyller KGP 70 år, og dette jubileet fortjener en flott markering. I den anledning ønsker klubbens styre å opprette en komité for planlegging av markeringen. Det er behov for 4-5 personer. Komiteens arbeid vil innebære planlegging av blant annet underholdning/historiske innslag, tid, sted og bevertning.

Dersom du synes dette høres interessant ut, og ønsker å bidra til en fantastisk markering, ta kontakt med Ane Fiskebekk innen 7. januar (nestleder@kgpk.no).

Mvh

Styret i KGP