Jeg var i dag tilstede da fylkestinget var samlet på Radisson Blu Caledonien Hotel for å følge opp saken om den nylig innførte parkeringsavgiften utenfor Gimlehallen.

Vidar Kleppe, Demokratene, hadde allerede i kommentarfelt på oppslaget i Fedrelandsvennen sagt at han skulle bringe denne saken til fylkestinget som begynte i dag tirsdag 11.12.18.

Han fremmet primært et forslag om at det ikke skulle kreves parkeringsavgift ved Gimlehallen eller på fylkeskommunale parkeringsanlegg ved idrettsanlegg, sekundært at det ble tilnærmet som på UIA, kroner 10 fra 07:00 – 17:00, etter kl. 17 skulle det ikke være avgift.

I en pause snakket jeg med Kleppe og fylkesrådmann Kristin Tofte Andresen, hun var også enig i at denne nylige innførte avgiften var meget uheldig for idretten og frivillig arbeid. Hun fortalte at hun ville støtte Kleppes sekundærforslag, og anbefale politikerne å gjøre det samme.

Forslaget ble vedtatt mot en stemme fra Venstre.

Fylkesrådmannen opplyste at vedtaket blir effektuert så raskt som mulig, antakelig allerede i begynnelsen av neste uke.

Jeg vil berømme Vidar Kleppe for politisk handlekraft på vegne av Kristiansand Garnisons Pistolklubb, og jeg vil tro at jeg kan gjøre det på vegne av mange som trener og driver frivillig arbeid i Gimlehallen.

Det nyttet, takk til Vidar Kleppe og takk til de andre politikerne for at de hørte på fornuft i denne saken.

Hilsen Thomas Aa.