KGP har for litt siden kjøpt inn en del ammunisjon av typen CCI Standard, kal 22lr. Om noen i pistolklubbene skulle være interessert, så kan vi ennå tilby et begrenset antall til fordelaktig pris, kr. 0,62 pr stk. (Maksimum 20.000 stk.). Minimumskvanta er 1000 stk/kr 620,-. Vi foretrekker at betaling skjer via Vipps appen.

Gjør slik: Logg inn på Vipps, velg «kjøp og betal» oppe til høyre, søk opp KGP Gimlehallen, scroll ned og velg «egendefinert beløp» to ganger og så setter du inn aktuelt beløp, fullfør kjøpet, trykk OK.

Ammo kan hentes på fortrinnsvis på onsdager i hallen, fra kl. 17:30 til 19:00. Passer onsdager dårlig, ring meg på mobilen og gjør en avtale.

Våpenkort for dette kaliberet må forevises når ammo hentes i Gimlehallen.

Hilsen Torbjørn Dybfest,

Oppmann klubbvåpen og ammo, KGP.

mobil 90198380