VEF entreprenør er godt i gang med bygging av standplassbygg, og vi kan allerede nå tydelig se den gode jobben byggekomiteen har gjort i mange år for dette blir et flott og stort anlegg. VEF håper på ferdigstillelse våren/sommeren 2019, men det betyr ikke at jobben er ferdig. For at klubbene skal få utbetalt tippemidler og få godkjent blant annet brukstillatelse, kreves det en del dugnadsarbeid av klubbenes medlemmer. Byggekomiteen vil våren/sommeren 2019 organisere ganske omfattende dugnadsarbeid på farvannet. Vi håper så mange som mulig stiller opp på dette for å bli fort ferdig. Jo raskere vi blir ferdig, jo raskere blir banen godkjent og skyting på det som blir Norges flotteste pistolbane kan starte. Og husk, alle kan gjøre noe, uansett hvilke forutsetninger du har!

Organisering og informasjon om dugnadsarbeid vil bli administrert av Kristin Bakka (KPK) via Facebook gruppen Pistolbanene på Farvannet.https://www.facebook.com/Pistolbanene-p%C3%A5-Farvannet-512303132178405/