Jeg vil på vegne av styret takke for et godt fremmøte på ekstraordinært årsmøte i går onsdag 22.05.

Jeg vil også takke for tilliten dere ga oss ved å vedta nytt forslag til budsjett, vi vil forvalte det etter beste evne.

Hilsen Thomas