Politidirektoratet har nå lagt ut skjema for søknad om våpen slik at det nå kan fylles ut elektronisk. Skjemaet og en veiledning om utfylling av det etc, ligger nå ute på politiets hjemmeside politi.no

Se følgende link:   https://www.politiet.no/tjenester/vapen/soke-om-vapentillatelse/

Her må søknaden fylles ut slik veiledningen beskriver, og søker må printe ut og signere hver av de tre sidene som søknaden består av. Disse må sendes inn til politiet på vanlig måte sammen med nødvendig dokumentasjon på behovet.

De gamle skjemaene går ikke ut, men det nye er et ekstra tilbud for søker.

Svein D. Heldal

Rådgiver.