Til alle medlemmer av KPK og KGP

 Kristiansand Pistolbane nærmer seg ferdigstillelse, og i den forbindelse ønsker styrene at det skal opprettes en felles driftsgruppe for baneanlegget.

Denne gruppen skal bestå av 2 medlemmer fra hver klubb, totalt 4 personer.

For på best mulig måte å skjøtte de respektive verv, både i driftsgruppe og i styrene, mener styrene det er riktig og mest hensiktsmessig at de 4 personene i driftsgruppen ikke har styre/tillitsverv i noen av klubbene.

Driftsgruppens hovedoppgaver vil bestå av drift og planlegging av vedlikehold (herunder kommunikasjon med underleverandører og innkalling til fremtidige dugnader).

Styrene ønsker at detaljene skal utarbeides i samråd med de aktuelle kandidatene.

Kompensasjon vil bli gitt på lik linje med et styremedlem, samt man får gratis medlemskap i perioden man har dette vervet.

Full opplæring i alle aspekter av banen vil selvsagt bli gitt.

 For at vi skal kunne utnytte dette anlegget til det fulle, er vi avhengige frivillige som kan være med å dra lasset.

Dersom dette virker interessant, så ber vi om at du melder din interesse til styret i din klubb innen 10. februar.

 

Med vennlig hilsen styrene i KPK og KGP