Vi nærmer oss årsmøtet som holdes 31.03.2020 klokken 19:00. Årsmøtet skal som sedvanlig velge nye kandidater til styret og til valgkomité.

Det er svært viktig at noen av dere medlemmer nå tar ansvar og stiller dere til disposisjon for et verv i styret ett år eller to, vi trenger også 4 kandidater til den viktige valgkomiteen.

Vi er inne i en spennende tid, ikke minst med hensyn til at vi nå har landets fineste pistolbane snart klar til åpning. Vi tror de nærmeste årene vil bli spennende og gøy. Som medlem i enten styret eller valgkomité kan du nå være med å stake ut kursen videre, mulighetene er mange.

I år er alle styremedlemmer på valg, unntatt sekretær, og valgkomitéen trenger kandidater til følgene verv:

To varamedlemmer, ett fast styremedlem, kasserer, nestleder og leder, til sammen 6 kandidater.

Kasserer velges for 2 år, de andre verv velges hvert år.

For å lette arbeidsmengden for kommende kasserer kommer styret til å be årsmøtet om å godkjenne at det faste styremedlemmet overtar ansvar for medlemsregister og medlemskontingent.

For noen av vervene følger det med et fast årlig honorar, og alle styremedlemmer får gratis medlemskontingent.

Til valgkomiteen trenges 4 kandidater, leder, to medlemmer og en vararepresentant

Prosentvis er det få kvinnemedlemmer i klubben, men vi ønsker svært gjerne å få noen av dere med i styret eller valgkomité.

Kontaktperson for styrekandidater: Tom-Inge Dalen, mobil 90779229, epost Tominged@gmail.com

Kontaktperson for valgkomitékandidater: Thomas Aanundsen, mobil 47893154, epost: leder@kgpk.no

VALGKOMITEEN HAR NÅ LEVERT INN SIN INSTILLING AV AV KANDIDATER TIL NYTT STYRE, DETTE BLIR OFFENTLIGGJORT INNEN FRISTEN EN UKE FØR ÅRSMØTET. DET ER SELVFØLGELIG MULIG MED BENKEFORSLAG I FORBINDELSE MED VALGET.