LES LES, minner om dette igjen.
Vi nærmer oss årsmøtet som holdes 31.03.2020 klokken 19:00. Årsmøtet skal som sedvanlig velge nye kandidater til styret og til valgkomité.

Det er svært viktig at noen av dere medlemmer nå tar ansvar og stiller dere til disposisjon for et verv i styret ett år eller to, vi trenger også 4 kandidater til den viktige valgkomiteen.

Det valgkomiteens pri 1 nå er å få inn kadidat(er) som kunne tenke seg å bekle kasserer vervet.

Vi gjentar dette; for å lette arbeidsmengden for kommende kasserer kommer styret til å be årsmøtet om å godkjenne at det faste styremedlemmet overtar ansvar for medlemsregister og medlemskontingent.
For noen av vervene følger det med et fast årlig honorar, og alle styremedlemmer får gratis medlemskontingent.

Til valgkomiteen trenges 4 kandidater, leder, to medlemmer og en vararepresentant

Prosentvis er det få kvinnemedlemmer i klubben, men vi ønsker SVÆRT gjerne å få noen av dere med i styret eller valgkomité.

Kontaktperson for styrekandidater: Tom-Inge Dalen, mobil 90779229, epost Tominged@gmail.com

Kontaktperson for valgkomitékandidater: Thomas Aanundsen, mobil 47893154, epost: leder@kgpk.no

Så vil jeg avslutte slik; hvis ikke det melder seg flere kandidater, kan resultatet bli at vi må holde ekstarordinært årsmøte innen gitt frist etter ordinært årsmøte. Det må vi vel kunne unngå, vi er mellom 250 og 300 medlemmer.

Jeg ber dere nå tenke nøye gjennom om ikke akkurat du kan være med å dra lasset et år eller to nå, det er mye spennende som skjer fremover.

VI HAR NÅ FÅTT NOK KANDIDATER TIL VALGKOMITEEN. DE SOM STYRET VIL FORESLÅ FOR ÅRSMØTET VIL BLI OFFENTLIGGJORT SAMMEN MED SAKSDOKUMENTER TIL ÅRSMØTET, MINIMUM EN UKE FØR DETTE.