I morgen, tirsdag 17. mars 23:59, er siste frist for å komme med saker som man ønsker behandlet på årsmøtet. Forslaget sendes til post@kgpk.no

Bruk gjerne malen som NIF har utarbeidet:

https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/67f0c045d77541668094c87fd5d9f5ef/forslag-forslagsskjema-til-arsmote-i-idrettslag-2020.docx

Sakslisten blir lagt ut på hjemmesiden tirsdag 24. mars.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag

Det er fortsatt usikkert om vi avholder årsmøtet 31. mars eller om det blir utsatt til senere.

NIF har besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Vi planlegger at det avholdes 31. mars, men dette kan fort endre seg.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni/