Styret har bestemt at årsmøtet utsettes på ubestemt tid i henhold til Norges Idrettsforbunds avgjørelse om å utsette fristen. Vi finner ny dato når det er mulig.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/frist-for-avholdelse-av-arsmoter-i-idrettslag-utsettes-til-15.-juni?fbclid=IwAR1sO-2B6SpwI6tH2wI4muZRCWu49pT5GviIjzG8Dm65z36dbWNOKCgHO3U