I hendhold til NIFs retningslinjer, har styret vedtatt at kontingenten beholdes uendret.

Kan styret fastsette ny kontingent for 2020?

Ja, men en eventuell økning ut over konsumprisindeksen må fastsettes av årsmøtet. Dersom idrettslaget har behov for en økning av kontingenten ut over konsumprisindeksen, kan idrettskretsen kontaktes for bistand.

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/arsmoter-og-ting

Kontingenten for 2020 er:

Hovedmedlem: kr 800
Junior: kr 450
Honnør: kr 550
Familiemedlem: kr 1.100
Støttemedlem: kr 450

Faktura sendes ut snarest.