Valgkomiteen er på jakt etter kandidat som leder eller nestleder i Kristiansand Garnisons Pistolklubb. Vervet gjelder i utgangspunktet 1 år. Det føler et fast årlig honorar og gratis medlemskontigent.

Ta kontakt med leder av valgkomiteen om dette er noe du kunne tenkt deg.

Tom-Inge Dalen, mobil 90779229, epost tominged@gmail.com