Vedlagt ligger protokollen fra årsmøte i Kristiansand Garnisons Pistolklubb 2020

KGP Protokoll 2020

Styret for 2020 er

Leder Torbjørn Dybfest
Nestleder Thomas Aanundsen
Kasserer Havin Samir
Sekretær Morten Teinum
Styremedlem Jarle Hansen
Vara Dag Olav Nilsen
Vara Morten F.G. Hoem