Vi har nå gjennomført sikkerhetskurs for 5 ungdommer i alderen 12-13 år. Dette er en fantastisk gjeng som er oppmerksomme og lærevillige. Med dette utvider vi vår ungdomsgruppe under 18 år vesentlig og skal jobbe for å skape godt samhold og treningskultur!

Vi ser allerede nå at potensialet er stort og det skal bli gøy å videreutvikle disse framover!

Marilyn, Thomas og Morten.