Sponsorpakke

Vi tilbyr en meget prisgunstig sponsorpakke til bedrifter vedrørende kampanjen Klubben i mitt hjerte.

Skiveanlegget i Gimlehallen er klar for modernisering. Gimlehallen har i dag et mekanisk vendeanlegg for pappskiver, men framtiden – nåtiden! – for baneskyting er på elektronikk. Vi jobber nå med å få flere barn og unge inn i idretten vår og har nettopp startet et nytt sikkerhet og nybegynnerkurs for en fin gjeng med 12-13åringer.

Det er derfor viktig at vi får modernisert skytebanen!

Konkurranser i NM, EM, VM og OL er på elektronikk. Vi må tilrettelegge treningen deretter for den kommende generasjonen av konkurranseskyttere i Kristiansand Garnisons Pistolklubb.

Målsetningen er å legge opp infrastruktur for elektroniske skiver på 25m for pistol og 10m for luftpistol og luftrifle.

Elektroniske skiver vil også hjelpe skyttere som sitter i rullestol. I dag må lapping og anvisning av skiver gjøres av en som bistår skytteren da det er upraktisk å flytte bort skytebenken for å bevege seg fram til skivestativet. Om man kommer bort til skivestativet, er det montert beskyttelse for vendeanlegget som gjør det vanskelig å komme til skiven.

Med elektroniske skiver er det ingen lapping og skytteren får resultatet på monitor ved standplass. Vi vil da ha et kjempefint tilbud til SH-klassene.

Gimlehallen sett fra standplass. Skiver på 25m

Sponsorpakkens innhold

Dere får

Bestilling

Kontakt post@kgpk.no ved bestilling.

Sponsorpakken er underlagt NIFs lov 13.2

(2) Reklame og markedsføring tilknyttet idretten skal ikke stride mot NIFs formål eller idrettens etiske
grunnverdier

LOV FOR NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Stevnegrafikk