Startkort for 2021 finner du i SkytterAdmin 2.0. Nytt startkort benytter Rubic ID som identifikator og dette er ulikt dagens PersonId.

Vi anbefaler alle å logge seg på nettsiden for å bli kjent med systemet. Det er her du finner terminliste for neste år og påmelding til stevner vi arrangerer. Du vil også bruke SkytterAdmin for å ta ut rapporter på stevneaktivitet som du legger ved våpensøknad.

Riktig klasseføring bør være på plass rett etter nyttår.

Startkort fra SkytterAdmin 2.0