Trenersamling
Marilyn, Morten og Thomas har tatt plass i klasserommet

Onsdag 02.12.20 og torsdag 03.12.20 arrangerte Kristiansand Garnisons Pistolklubb trenersamling for å delta på 4th International iCoachKids Conference.

iCoachKids er en ideell organisasjon for trenere internasjonalt. Hensikten er å øke kompetansen for barneidrettstrenere i breddeidretten.

Marilyn, Morten og Thomas tok plass i klasserommet og Jan Martin deltok via hjemmekontoret.

Dette er en digital videreutdanningskonferanse som er relevant for trenere som er eller ønsker å være trener for barn og ungdom.

Konferansen var todelt der ene dagen tok for seg utfordringen med barn og unge som faller fra idretten. Dag to fokuserte på talentutvikling. Det var en fin blanding av praktiske sesjoner og de som var mer akademisk av natur.

Mange flinke foredragsholder med både kunnskap og engasjement.

Jill Ellis hadde en fin analogi på hva en barneidrettstrener er: “A coach is a caretaker of dreams”.