Årsmøte

Styret innkaller herved til årsmøte i Kristiansand Garnisons Pistolklubb.

Årsmøtet avholdes 24.03.2021 19:00 på Offisersmessen. Kaserneveien 26, 4632 Kristiansand.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 10.03.2021 til post@kgpk.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Kristiansand Garnisons Pistolklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Kristiansand Garnisons Pistolklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Kristiansand Garnisons Pistolklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Kristiansand Garnisons Pistolklubb kontaktes på post@kgpk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
styret