Vi har dessverre sett at reglementet for bruk av Gimlehallen ikke blir fulgt. Dette gjelder spesielt tiltak for redusering av smitte.

Fra 01.01.2021 så er all skyting i Gimlehallen organisert.

Dette betyr

  • Den som låser opp Gimlehallen er vaktansvarlig. Instruks for vaktansvarlig finnes her: https://www.kgpk.no/…/12/Vaktinstruks-Gimlehallen-2021.pdf
  • Det skal informeres i forkant på Facebook dersom du åpner opp for skyting. Dersom du ikke er på Facebook: send epost til post@kgkp.no, så legger vi det ut for deg.
  • Vaktansvarlig skal sørge for at alle som er på skytebanen og i oppholdsrommet blir registrert.
  • Alle holder minst 1m avstand.
  • Alle vasker og spriter hender.

Det er ingen endring i antall personer tillatt i oppholdsrom/skytebane (10/7), men vi har redusert antall sitteplasser slik at dette blir mer tydelig. Vedlagt ligger bilde over godkjent stolplassering. Sofa skal ikke tas i bruk.

Stolplassering Gimlehallen
Godkjent stolplassering i Gimlehallen

La oss ta vår del av dugnaden og ikke være en spredningskilde for koronaviruset.

mvh

Styret i Kristiansand Garnisons Pistolklubb