Sett i lys av de siste retningslinjene fra regjeringen, utsetter vi all trening i Gimlehallen fram til 18. januar

Idrett

• idretten utsetter oppstart av innendørs trening, kamper og turneringer til etter 18. januar. Dette gjelder også andre innendørs fritidsaktiviteter som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. (Nytt)

• Utendørs aktiviteter gjennomføres slik at det er mulig å holde god avstand.

• Toppidretten som har et særskilt unntak med egen regulering omfattes ikke.

Erna Solberg, Facebook

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/regjeringen-anbefaler-at-all-innendorsidrett-utsettes-til-etter-18.-januar/

I klartekst: Gimlehallen er stengt fram til og med 18. januar. Første mulighet for organisert trening er onsdag 20. januar 2021.

Det vil fortsatt være mulig å benytte seg av Kristiansand Pistolbane, men husk å overholde smittevernsreglene.